Dane techniczne

Dotacja na kapitał obrotowy Fanlogic sp. z o. o. sp. k., w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cele projektu

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Fanlogic Sp. zo. o. Sp. k.

Planowane efekty

Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 248 573,04 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 248 573,04 zł

Instytucja Pośrednicząca przyznała Fanlogic Sp. zo. o. Sp. k. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 248 573,04 zł, co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 100% przyznanej kwoty

Wolisz wysłać e-mail lub zadzwonić? Kontakt